Akademik Kadro

Tuğçe Elif TAŞDAN DOĞAN
Bölüm Başkanı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümüi
Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Eğitim: Doktora, 2020. Gazi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) Doktora Programı.

Araştırma Alanları: Çeviri Sosyolojisi, Çeviride Metinlerarasılık Araştırmaları, Sosyolojik Metinlerarasılık, Çeviri Kuramları, Tıp Çevirisi, Popüler Yazın Çevirisi, Çeviride Felsefi Unsurların Aktarımı, Teknik Metinler Çevirisi.
Seçilmiş Çalışmaları: Creativity in Translation: Analysis of Turkish Translations of Wordplays, Symbols and Codes in Dan Brown’s Books (2016) adlı Yüksek Lisans Tezini hazırlamıştır. Gazi Üniversitesi Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı kapsamında yürüttüğü ‘Sociological Intertextuality’ in the Turkish Translations of Tolkien’s Middle-Earth Novels (2019) adlı Doktora Teziyle literatüre “sosyolojik metinlerarasılık” kavramını kazandırmıştır. Cambridge Scholars Publishing gibi seçkin yayınevleri tarafından basılmış uluslararası akademik kitaplarda “Linguistic Turn and Translation Studies: Le Petit Prince and The Diary of a Young Girl” (2016) ve “Gendered Language versus Genderless Language: Translational Challenges in Emma Donoghue’s Room” isimli bölümleri yayımlandı. “Walter Benjamin’in Bakış Açısıyla Çevirmenlik Mesleği ve Stéphane Mallarmé’nin Eserleri Üzerine İnceleme Çalışması” (2015), “L’étranger Strange to Its Translation: Critical Analysis of the Turkish Translation of L ’étranger From Berman’s Perspective” (2017), “Intertextuality in Albert Camus’s philosophy: “let us imagine Sisyphus happy”” (2018), “Same Question – Different Answer: Unnecessary Emphasis of Ideological and Cultural Items in the Turkish Translation of the Kite Runner” (2018), “Bourdieu Sosyolojisi Işığında Tıp Çevirileri: Covid-19 Örneği” (2020) uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Oda: A220-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1509
Ofis Saati: Çarşamba 11.00-12.00 (Zoom)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Mustafa Kerem KOBUL
Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Eğitim: Doktora, 2017. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngilizce) Doktora Programı.

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dilde Okuma, Yabancı Dil Öğreniminde Bireysel Farklılıklar, Yabancı Dil Öğreniminde Bilişsel Süreçler, Çeviribilim, Çeviri Kuramları,
Seçilmiş Çalışmaları: Yabancı dil öğretiminde ders kitabı değerlendirmesi: Örnek olay incelemesi ‘Easy English’ (2005) başlıklı Yüksek Lisans Tezini yazmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngilizce) Doktora Programı dahilinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen alan-bağımlı ve alan-bağımsız öğrencilerin yardımlı-okuma ve yardımsız-okumadaki anlama düzeyleri ve yardımlı-okumaya yönelik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (2017) başlıklı Doktora Tezini hazırlamıştır. “Foreign Language Teaching Anxiety of Non-Native Pre-Service and In-Service EFL Teachers” (2020), “Mobile Learning Readiness Level of Turkish EFL Undergraduate Students and its Relationship with Academic Achievement and Certain Ses Variables” (2018), Learner Perspectives on Mobile Phone Integration for Vocabulary Development in Translation Classes (2017), “Language Shift and Maintenance in a Diglossia Environment with Its Educational Implications: A Case Study” (2016), “Prospective Teacher Concerns: A Comparative Study of Departments of English Language Teaching and Language and Literature” (2013), “Clinical Supervision: A Viable Option for Language Teacher Development ” (2012), “Book Review. Aspects of culture in second language acquisiton and foreign language learning” (2012), uluslararası yayımlanmış çalışmaları arasındadır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A217-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1544
Ofis Saati: Salı 14.00-16.00 (Zoom)

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Ayşenur İPLİKÇİ ÖZDEN
Dr. Öğr. Üyesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Eğitim: Doktora, 2016, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Araştırma Alanları: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Çeviri Tarihi ve Araştırmaları, Edebi Çeviri, Edebi Çeviri Eleştirisi, Batı Edebiyatı, Edebiyatta Metinlerarasılık, İngiliz Romanı ve Düzyazısı, 19.yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Ortaçağ İngiliz Edebiyatı, 19.yüzyıl İngiliz Kadın Yazarlar, Metafizik Şairler, Romantik Şairler
Seçilmiş Çalışmaları: Roman Öğretimi ve İncelemesi (2008) adlı Lisans Tezini, Defoe’nun Robinson Crusoe, Richardson’ın Pamela ve Sterne’ün Tristram Shandy Adlı Romanlarında Biçem (2011) adlı Yüksek Lisans Tezini ve Mary Elizabeth Braddon’ın Lady Audley’s Secret, Ellen Price’ın East Lynne ve Anne Brontë’nin The Tenant Of Wildfell Hall Romanlarındaki Kadın İmgesinin Fransız Feminizmi Bağlamında İncelenmesi (2016) adlı Doktora Tezini yazdı. Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan ve editörlüğünü Prof. Dr. Cengiz Ertem’in yaptığı Littera Edebiyat Yazıları isimli dünya edebiyatları araştırma ve inceleme Ortak Kitabında “Addison and Steele: Educating the Nation Through Literature” (2011) isimli kitap bölümü ve editörlüğünü Prof. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu’nun yaptığı BAKEA: Batı Edebiyatında Tarih isimli kitapta “A Transnational Outlook to Nadine Gordimer’s July’s People” (2014) adlı kitap bölümü yayımlandı. Bununla birlikte 2020 yılında Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları kitabında “Edebi Çeviriye Biçembilimsel Bir Yaklaşım: Tristram Shandy Romanında Önceleme” başlıklı kitap bölümü yayımlandı. “Charlotte Brontë’nin Jane Eyre ve Emily Brontë’nin Wuthering Heights Romanlarının Psikanalitik Yorumu” (2016), “An Absurdist Play: Samuel Beckett’s Endgame” (2016), “The Lyric Art of Chaucer: Songs and Letters in Troilus and Criseyde” (2019) uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B219-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1547
Ofis Saati: Cuma 13.00-14.00

Google Akademik, YÖKSİS CV