Akademik Kadro

Adem SORUÇ
Bölüm Başkanı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
Doç. Dr., İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Eğitim: Doktora, 2015. Yeditepe Üniversitesi

Doktora Sonrası Araştırma (Post-doctoral research): Oxford Üniversitesi, Birleşik Krallık (2016)

Doktora Sonrası Eğitim: Bath Üniversitesi, Fellowship of Higher Education Academy/FHEA, Birleşik Krallık (2020)

Araştırma Alanları: Uygulamalı dilbilim, ikinci dil edinimi, dil becerileri öğretimi, dil bilgisi öğretimi, kelime öğretimi ve çeviri çalışmaları, öğretmen eğitimi, bireysel öğrenme farklılıkları, lingua franca olarak İngilizcenin kullanımı, yükseköğretimde uluslararasılaşma, yükseköğretimde eğitim dili olarak İngilizcenin kullanımı ve öğrenci başarısını etkileyen faktörler.

Seçilmiş Çalışmaları: İkinci dil öğrenimi sürecinde girdi temelli işlemleme eğitimi ve çıktı odaklı eğitimler yoluyla dil bilgisi öğretimi üzerine doktora tezini tamamlamış (2015) ve bulguları TESL Canada (2017) ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisinde (2020) yayınlamıştır. “İngilizce yoluyla eğitim alan lisans bölüm öğrencilerinin yaşamış oldukları zorluklar ve uyguladıkladıkları başa çıkma startejileri” konulu araştırma makalesini Oxford Üniversitesi yayınevinden ELT Journal isimli dergide yayınlamıştır (2018). Son yıllarda yapmış olduğu ondan fazla nicel ve nitel araştırma makalesi uluslararası alanda saygın ve etki faktörü yüksek Q1 düzeyinde ve SSCI indeksli “System,” “International Review of Applied Linguistics (IRAL),” “International Journal of Applied Linguistics (InJal),” “Applied Linguistics Review,” “RELC Journal,” ve “Studies in Second Language Learning and Teaching (SSLLT)” gibi birçok dergide yayınlanmıştır.

Dil öğretiminde bireysel öğrenme farklılıklarının rolü üzerine yazmış olduğu ortak yazarlı ilk kitabı (monograph) Palgrave, Macmillan Yayınevi tarafından yayımlanmış (2020) ve binden fazla üniversite kütüphanesinde kaynak kitap olarak yerini almıştır. Lingua franca olarak İngilizcenin kullanımı ve iyi İngilizce öğretmeni konulu kitap bölümü (2020) ve yetişkin olarak İngilizce öğrenimi ve yaşın dil öğrenimine etkisi konulu kitap bölümü (2018) Cambridge Üniversitesi Yayınlarından çıkmıştır. İngilizce yoluyla eğitim gören öğrencilerin kullandıkları stratejiler konulu diğer bir kitap bölümü ise Springer gibi uluslarası tanınırlığı olan yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Proje: 3501 kariyer projesi TUBITAK tarafından kabul almıştır (2017). 1001 Bilimsel Araştırma projesi TUBITAK tarafından kabul almıştır (Bütçe: 1 milyon 250 bin Türk lirası).

Lisansüstü Yönettiği Tezler: Oxford Üniversitesi, Exeter Üniversitesi, Bath Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesinde ondan fazla doktora tezinde ikinci danışman ve/ya juri üyesi olarak bulunmuş, iki tanesi yurt içi, yirmi beş tanesi de yurt dışı olmak üzere toplamda yirmi yedi yüksek lisans tezi yönetmiştir. Ayrıca, tam zamanlı doktora tezi danışmanlığı da yaparak alanında uzman iki doktora öğrencisi mezun etmiştir. 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Oda: A222-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 / 1571
Ofis Saati: Çarşamba 14:00-16:00

Google Akademik, YÖKSİS CV


Ayşenur İPLİKÇİ ÖZDEN

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Eğitim: Doktora, 2016, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Araştırma Alanları: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Çeviribilim, Çeviri Tarihi ve Araştırmaları, Edebi Çeviri, Edebi Çeviri Eleştirisi, Batı Edebiyatı, Edebiyatta Metinlerarasılık, İngiliz Romanı ve Düzyazısı, 19.yüzyıl İngiliz Edebiyatı, Ortaçağ İngiliz Edebiyatı, 19.yüzyıl İngiliz Kadın Yazarlar, Metafizik Şairler, Romantik Şairler

Seçilmiş Çalışmaları: Roman Öğretimi ve İncelemesi (2008) adlı Lisans Tezini, Defoe’nun Robinson Crusoe, Richardson’ın Pamela ve Sterne’ün Tristram Shandy Adlı Romanlarında Biçem (2011) adlı Yüksek Lisans Tezini ve Mary Elizabeth Braddon’ın Lady Audley’s Secret, Ellen Price’ın East Lynne ve Anne Brontë’nin The Tenant Of Wildfell Hall Romanlarındaki Kadın İmgesinin Fransız Feminizmi Bağlamında İncelenmesi (2016) adlı Doktora Tezini yazdı. Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlanan ve editörlüğünü Prof. Dr. Cengiz Ertem’in yaptığı Littera Edebiyat Yazıları isimli dünya edebiyatları araştırma ve inceleme Ortak Kitabında “Addison and Steele: Educating the Nation Through Literature” (2011) isimli kitap bölümü ve editörlüğünü Prof. Dr. Zekiye Antakyalıoğlu’nun yaptığı BAKEA: Batı Edebiyatında Tarih isimli kitapta “A Transnational Outlook to Nadine Gordimer’s July’s People” (2014) adlı kitap bölümü yayımlandı. Bununla birlikte 2020 yılında Güncel Dil ve Edebiyat Araştırmaları kitabında “Edebi Çeviriye Biçembilimsel Bir Yaklaşım: Tristram Shandy Romanında Önceleme” başlıklı kitap bölümü yayımlandı. “Charlotte Brontë’nin Jane Eyre ve Emily Brontë’nin Wuthering Heights Romanlarının Psikanalitik Yorumu” (2016), “An Absurdist Play: Samuel Beckett’s Endgame” (2016), “The Lyric Art of Chaucer: Songs and Letters in Troilus and Criseyde” (2019) uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B219-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1547
Ofis Saati: Cuma 13.00-14.00

Google AkademikYÖKSİS CV


Tuğçe Elif TAŞDAN DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Eğitim: Doktora, 2020. Gazi Üniversitesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) Doktora Programı.

Araştırma Alanları: Çeviri Sosyolojisi, Çeviride Metinlerarasılık Araştırmaları, Sosyolojik Metinlerarasılık, Çeviri Kuramları, Tıp Çevirisi, Popüler Yazın Çevirisi, Çeviride Felsefi Unsurların Aktarımı, Teknik Metinler Çevirisi.

Seçilmiş Çalışmaları: Creativity in Translation: Analysis of Turkish Translations of Wordplays, Symbols and Codes in Dan Brown’s Books (2016) adlı Yüksek Lisans Tezini hazırlamıştır. Gazi Üniversitesi Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Doktora Programı kapsamında yürüttüğü ‘Sociological Intertextuality’ in the Turkish Translations of Tolkien’s Middle-Earth Novels (2019) adlı Doktora Teziyle literatüre “sosyolojik metinlerarasılık” kavramını kazandırmıştır. Cambridge Scholars Publishing gibi seçkin yayınevleri tarafından basılmış uluslararası akademik kitaplarda “Linguistic Turn and Translation Studies: Le Petit Prince and The Diary of a Young Girl” (2016) ve “Gendered Language versus Genderless Language: Translational Challenges in Emma Donoghue’s Room” isimli bölümleri yayımlandı. “Walter Benjamin’in Bakış Açısıyla Çevirmenlik Mesleği ve Stéphane Mallarmé’nin Eserleri Üzerine İnceleme Çalışması” (2015), “L’étranger Strange to Its Translation: Critical Analysis of the Turkish Translation of L ’étranger From Berman’s Perspective” (2017), “Intertextuality in Albert Camus’s philosophy: “let us imagine Sisyphus happy”” (2018), “Same Question – Different Answer: Unnecessary Emphasis of Ideological and Cultural Items in the Turkish Translation of the Kite Runner” (2018), “Bourdieu Sosyolojisi Işığında Tıp Çevirileri: Covid-19 Örneği” (2020) uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Oda: A220-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1509
Ofis Saati: Çarşamba 11.00-12.00 (Zoom)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Mustafa Kerem KOBUL
Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Eğitim: Doktora, 2017. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngilizce) Doktora Programı.

Araştırma Alanları: Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dilde Okuma, Yabancı Dil Öğreniminde Bireysel Farklılıklar, Yabancı Dil Öğreniminde Bilişsel Süreçler, Çeviribilim, Çeviri Kuramları,

Seçilmiş Çalışmaları: Yabancı dil öğretiminde ders kitabı değerlendirmesi: Örnek olay incelemesi ‘Easy English’ (2005) başlıklı Yüksek Lisans Tezini yazmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı (İngilizce) Doktora Programı dahilinde İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen alan-bağımlı ve alan-bağımsız öğrencilerin yardımlı-okuma ve yardımsız-okumadaki anlama düzeyleri ve yardımlı-okumaya yönelik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma (2017) başlıklı Doktora Tezini hazırlamıştır. “Socioeconomic Status Influences Turkish Digital Natives’ Internet Use Habitus” (2022)(SSCI), “Eğitimcilerin Covid-19 Salgın Sürecindeki Okuma Davranışlarının ve Motivasyonlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” (2022), “Coğrafya Kader Midir? Çocuğun Dil Gelişiminde Aile ve Toplumsal Tabaka Etkenleri” (2022), “Prenatal Dönemden Yetişkinliğe Aile, Çevre, Kültür ve Dil Edinimi” (2022), “Samsun İlkadim İlçesi Kültür Varlıklarının Tanıtıcı Metin Çevirilerine Dil, Kültür ve Turizm Bağlamında Bir Bakış” (2021), “Foreign Language Teaching Anxiety of Non-Native Pre-Service and In-Service EFL Teachers” (2020), “Mobile Learning Readiness Level of Turkish EFL Undergraduate Students and its Relationship with Academic Achievement and Certain Ses Variables” (2018), Learner Perspectives on Mobile Phone Integration for Vocabulary Development in Translation Classes (2017), “Language Shift and Maintenance in a Diglossia Environment with Its Educational Implications: A Case Study” (2016), “Prospective Teacher Concerns: A Comparative Study of Departments of English Language Teaching and Language and Literature” (2013), “Clinical Supervision: A Viable Option for Language Teacher Development ” (2012), “Book Review. Aspects of culture in second language acquisiton and foreign language learning” (2012), uluslararası yayımlanmış çalışmaları arasındadır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A217-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1544
Ofis Saati: Çarşamba 13.00-17.00 (Zoom)

Google Akademik, YÖKSİS CV


Ebru ÇAVUŞOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Eğitim: Doktora, 2021. Universitat Autònoma de Barcelona, Çeviri ve Kültürlerarası Çalışmalar (İngilizce) Doktora Programı.

Araştırma Alanları: Çeviribilim, Görsel ve İşitsel Çeviri, Altyazı ve Dublaj Çevirisi, Gönüllü Çeviri, Film Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar, Localization, İngiliz Dili Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme, Proje Temelli Öğrenme, İşbirliğine Yönelik Öğrenme.

Seçilmiş Çalışmaları: Volunteer Subtitle Translator Organizations as a Model for a Social Constructivist Approach adlı doktora tezini tamamlamıştır. (2021) Çeviribilim alanında yüksek lisans çalışmaları sırasında Universitat Rovira y Virgili’de Prof. Anthony Pym’le birlikte yapısalcı yaklaşım ve işbirliğine yönelik öğrenme temelli bir proje hazırlamıştır. (2016) Gönüllü olarak film eleştirisi ve röportajlar yazdığı Fil’m Hafızası isimli sosyal sinema platformunda yayınlanan yazılarının yanı sıra Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter isimli kitapta iki farklı bölümü yer almaktadır. Çeşitli televizyon kanallarına ve İKSV bünyesinde uluslararası film festivallerine yapmış olduğu altyazı ve dublaj çevirileri mevcuttur.

“ Dubbed or Doubted! Culture-specific references and their translation strategies in the English dubbing of the Turkish TV series ‘Ethos’ (2022), ‘WHY?’ BEHIND THE VOLUNTEER SUBTITLING – Research on the Motivation of Turkish Volunteer Subtitle Translators ” (2022), “ The Best of Both Worlds: From Volunteer Subtitling to Professional Subtitling ” (2021) uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, A Blok, 
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Ofis Saati: 

Google Akademik, YÖKSİS CV

 


Erdem Celal GÖREN
Ar. Gör., Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans, 2021-Halen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) Tezli YL Programı

Seçilmiş Çalışmaları: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Akademik Çeviribilim Çalışmaları Kongresi’nde Dijital Dönüşümün Önemli Bir Parçası Olarak Ücretsiz Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları: Özellikler ve Yenilikler başlıklı bildirisini sunmuştur.

Araştırma Alanları: Sözlü Çeviri, Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları, Teknik Çeviri, Görsel-İşitsel Çeviri, Oyun Çevirisi

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A318
[email protected]
Ofis Saati: Hafta içi 9.00-17.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


Kübra Demir
Ar. Gör., Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans, 2021-Halen, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çeviri ve Kültürel Çalışmalar (İngilizce) Tezli YL Programı

Araştırma Alanları: Edebi Çeviri, Edebi Çeviri Eleştirisi, Batı Edebiyatı, Edebiyatta Metinlerarasılık, Çocuk Edebiyatı, Çizgi Roman Çevirisi

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi B218
[email protected]
Ofis Saati: Hafta içi 9.00-17.00

 YÖKSİS CV