Program Çıktıları

 1. Farklı meslek sahalarında yazılı ve sözlü olarak kaliteli çeviri yapabilme edincine sahip olur.
 2. İngiliz ve Amerikan kültürlerine ve diline ileri düzeyde hakimdir ve çalışma sahasında bu bilgilerini uygulamalı olarak gösterir.
 3. Gerek yazılı – sözlü gerekse görsel – işitsel platformlardaki her türlü metni analiz edebilir ve amacına, hedef dile ve hedef kitleye uygun bir şekilde bu metinleri erek dile kazandırır.
 4. Teknolojik araçları kaliteli çeviriye ulaşma doğrultusunda etkin bir şekilde kullanır.
 5. Ekonomi, hukuk, edebiyat, tıp, diplomasi, uluslararası ilişkiler, siyaset gibi konularda teorik bilgiler edinir ve bu bilgilerini çeviri sürecine aktarır.
 6. Çevirinin ulusal ve uluslararası rolüne ve etkinliğine ilişkin gerekli bilgileri öğrenir.
 7. Çeviride sadakat, gizlilik ve doğruluk gibi etik kuralları benimser ve mesleki aşamada bu kuralları icra eder.
 8. Kaynak ve erek dil dışında üçüncü bir dil daha öğrenir ve istediği takdirde bu dili çeviri yapabilme düzeyine taşır.
 9. Çeviri kuramlarına ilişkin ayrıntılı kaynak taraması yapar, bilgi edinir ve akademik bir platformda görev almayı istemesi halinde bu kuramsal bilgileri aktif bir şekilde uygulamaya dönüştürebilir.
 10. Çeviri sahasına yönelik güncel bilgilerden haberdar olur, yeni araştırma ve gelişimlere erişim olanağına sahiptir.
 11. Çeviri piyasasına ve çalışma koşullarına dair ön bilgiler edinir ve eğitim süreci içerisinde gelecekteki meslek seçimine yönelik tercihlerini belirler.
 12. Staj uygulamasıyla çeviri piyasasına aktif katılım gösterir ve piyasanın işleyiş sürecini kendisi gözlemler.
 13. Ülkenin ihtiyaç duyduğu çok dilli çevirmen ihtiyacını karşılar, çeşitli devlet kurumlarında ve özel sektörde uluslararası iletişimin temel aktörlerinden biri haline gelir.