Neden SAMÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü?

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

 

Çeviri, yüzyıllar boyunca iletişim ve bilgi aktarımında her zaman önemli bir araç olmuştur. Çeviri yoluyla, pek çok çeşitli kültüre ulaşmak daha kolay hale gelmekle birlikte, tüm dünyada farklı ulusların ve insanların kültürel etkileşimleri yazılı ve sözlü tercüme kullanan çeşitli kanallar yoluyla sağlanmıştır.

Temel olarak teknoloji, iletişim ve çok uluslu ve uluslar ötesi toplumsal ağlar alanlarındaki hızlı gelişmeye şahit olan günümüz dünyasında, yazılı ve sözlü çeviri çalışma alanı, önceden olduğundan daha da önemli hale gelmiştir. Günümüz çok kültürlü dünyasında çeviri, modern zamanın tüm alanlarında bir kültürlerarası iletişim ve bilgiyi iletme şekli olarak kabul edilebilir. Bu fikre binaen, mütercim ve tercümanların önem ve prestijinin günden güne daha da vazgeçilmez olduğu düşünülebilir. Bu nedenle, günümüzün gelişen dünyasına uyum sağlamak ve bu dünyada rekabet edebilmek için gerekli olan becerilere sahip nitelikli mütercim ve tercümanların eğitimleri ve yetiştirilmeleri, küreselleşen dünyamızda bu alanda yetkin ve seçkin çalışanlar yetiştirme görevine sahip kuruluşlara daha çok gayret ve sorumluluk yükleyerek, daha da büyük itibar ve önem kazanmaktadır.

Samsun Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin dört yıllık Mütercim-Tercümanlık lisans programının temel hedefi, öğrencileri İngilizce ve Türkçe dillerinde yazılı ve sözlü çeviri yapmaları için yetiştirmek ve onları yetkin mütercim ve tercümanlar olma yolunda gerekli bilgi ve beceriyle donatmaktır. Programımız, bu çalışma alanının hem teorik hem uygulamalı yönleri üzerine temellendirilmiş olup, öğrencilere bir taraftan sözlü çeviri becerilerini geliştirme şansı verirken, diğer yandan onlara çeviri çalışmalarıyla ilgili gerekli bilgi ve tecrübeyi sağlamaktadır. Bölümümüz aynı zamanda, gerek üniversitemize alanla ilgili tanınmış kişileri davet ederek, gerekse öğrencilere belli çeviri şirketleri ve ofislerinde staj yapma fırsatı tanıyarak, öğrencilerine çeviri şirketleri ve firmalarıyla iletişime geçme imkânı vermektedir. Bu şekilde bölüm öğrencileri, kendilerine alanda daha profesyonel ve yetkin olmalarına yardımcı olacak şekilde, çeviri şirketleri ve hizmetleri ile yakından ilişkili olma getirisine de sahip olacaklardır.

Üniversitemiz aynı zamanda, Erasmus iş birliği kapsamında öğrencilerine, Erasmus koşulları dahilinde bağlantıları sağlanan çeşitli AB üniversitelerinde çalışma imkânı sağlamaktadır. Bu yolla da öğrenciler farklı Avrupa üniversitelerinde farklı dersler alabilecek ve daha yetkin ve profesyonel mütercim ve tercümanlar olmalarına yardımcı olacak önemli tecrübelere sahip olacaklardır. Bu mesleklere ek olarak, mezunlarımız Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı, çeşitli medya kuruluşları, elçilikler, sivil kuruluşlar, gazeteler, televizyonlar, özel kuruluşlar ya da çeviri hizmetleri ile ilgili olan herhangi bir kurum ve şirkette editör, danışman ya da dil uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma konusunda nitelikli ve vasıflı olarak yetişeceklerdir.

Günümüz çok kültürlü dünyasının temel bir çalışma alanı olarak, ülkemizin en seçkin ve tanınmış bölümlerinden biri olan Samsun Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü; alanlarında uzman akademik kadrosu, pek çok sosyal tesisleri ve Karadeniz Bölgesine has güzel doğasıyla, her daim öğrencilerini karşılamaya hazırdır.