2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Derslerinde Öğrenciler Tarafından Temin Edilmesi İstenen Kitaplar (Güncel – 09.09.2021)

İMT 101 Çeviriye Giriş (İng-Tr):

Boztaş, İ., Aksoy, Z., Kocaman, A. (2003). İngilizce Çeviri Kılavuzu: A Guidebook for English Translation. Ankara: Hacettepe-Taş.

Köksal, D. (2005). Çeviri Eğitimi: Kuram ve Uygulama. Ankara: Nobel.

Munday, J. (2001). Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London and New York: Routledge.

 

 

İMT 103 İngilizce Metin ve Kompozisyon I:

Rhonda Liss ve Jason Davis, Effective Academic Writing 3 (2nd edition), Oxford, 2012.

 

 

İMT 105 İngilizce Dinleme ve Sözlü Anlatım:

Pathare, Emma, & Pathare, Gary. (2011). Headway academic skills: listening, speaking, and study skills-Level 2 (Student’s book). Oxford: Oxford University Press.

 

 

İMT 107 İngilizce Metin Türleri ve Metin İnceleme I:

Richmond, Kent. (2012). Inside reading 4: The academic word list in context. (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

 

 

İMT 109 Çevirmenler için Türkçe:

Kayasandık, A., Direkci, B., Yavuz, O., Karasoy, Y. (2017). Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Palet Yayınları. (ANA KAYNAK)

Alpay, Necmiye (2015). Türkçe Sorunları Kılavuzu. Metis. (Yardımcı Kaynak/Isteğe Bağlı)

Aksan, Doğan (2005). Türkçenin Zenginlikleri, İncelikleri. Bilgi Yayınevi. (Yardımcı Kaynak/Isteğe Bağlı)

Aksan, Doğan (2015). Türkçenin Sözvarlığı. Bilgi Yayınevi.(Yardımcı Kaynak/Isteğe Bağlı)

Bozkurt, Fuat (2010). Türkçenin ABC’si. Say Yayınları. (Yardımcı Kaynak/Isteğe Bağlı)

Hepçilingirler, Feyza (2010). Türkçe Dilbilgisi Öğretme Kitabı. Everest. (Yardımcı Kaynak/Isteğe Bağlı)

 

 

İMT 111 İkinci Yabancı Dil I (Fransızca):

Marion Alcaraz, Céline Braud, Edito: Méthode de Français, Paris: Les Edition Didier, 2016.

Marie-Pierre Baylocq Sasoubre & Stéphanie Brémaud, Edito: Cahier d’activités, Paris: Les Edition Didier, 2016.

 

 

İMT 111 İkinci Yabancı Dil I (Almanca):

Sandra Evans, Angela Pude & Franz Specht, Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache (Kursbuch), Ismaning: Hueber, 2016.

Sabine Glas-Peters, Angela Pude & Monika Reimann, Menschen A1.1 Deutsch als Fremdsprache (Arbeitsbuch), Ismaning: Hueber, 2016.

 

Dersin öğretim üyesi tarafından belirlenen ilgili bütün diğer metin, makale ve kaynaklar, ders başında ve sırasında öğrencilere duyurulacaktır.

 

 

28 Eylül 2020