İngilizce Hazırlık Eğitiminden Muafiyet için Geçerli Sınavlar ve Taban Puanları

20.08.2020 tarihli ve 2020/103 sayılı Samsun Üniversitesi Senato Kararı uyarınca, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS) ve İngilizce Hazırlık Eğitiminden muaf tutulması için geçerli sınavlar ve taban puanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Muafiyette yalnızca uluslararası sınavlar geçerli olup, YDS ve YÖKDİL sınavları geçerli değildir.

 

Zorunlu Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterliğin Tanınması için Geçerli Sınavlar ve Taban Puanları (Eğitim Dili %100 olan bölümler)

Birim Samsun Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Uluslararası Sınavlar
İngilizce  Mütercim-Tercümanlık Bölümü:80 ve üstü puan alanlar Mütercim Tercümanlık Bölümü:

TOEFL IBT: 96

CAE/CPE: A/C

PTE ACADEMIC: 78

 

09 Eylül 2020